กระดาษเช็ดมือแบบม้วน เซลล็อกซ์ บีเจซี แวลู 1 ชั้น 177 เมตร

กระดาษเช็ดมือแบบม้วน เซลล็อกซ์ บีเจซี แวลู 1 ชั้น 177 เมตร

รหัสสินค้า : SBH045217

ขนาดบรรจุ : 1ลัง บรรจุ 8 ม้วน

ความยาว 177 เมตร/ม้วน

ความหนา 1 ชั้น 

BJC Hygienist Value Roll Hand Towel 1 Ply 177 M.