กระดาษเช็ดปาก เซลล็อกซ์ บีเจซี สเปเชียล 500 แผ่น

กระดาษเช็ดปาก เซลล็อกซ์ บีเจซี สเปเชียล 500 แผ่น

รหัสสินค้า : SBH033150

ขนาดบรรจุ : 1ลัง บรรจุ 10 ห่อ

ขนาดแผ่น 19 x 20.0 ซม.

ความหนา 2 ชั้น           

ขนาดบรรจุ :950 แผ่นห่อ

BJC Hygienist Special Facial Long 950's