กระดาษอเนกประสงค์ เซลล็อกซ์ บีเจซี สเปเชียล 2 ม้วน

กระดาษอเนกประสงค์ เซลล็อกซ์ บีเจซี สเปเชียล 2 ม้วน

รหัสสินค้า : SBH044202

ขนาดบรรจุ : 1ลัง บรรจุ 48 ม้วน

ความยาว 11.0 เมตร/ม้วน

ขนาดแผ่น 21 x 23 ซม.

ความหนา 1 ชั้น           

ขนาดบรรจุ : 2 ม้วน/ห่อ

BJC Hygienist Special Multi Purpose Towel 2'r