กรวยน้ำดื่ม4,500 ใบ (มอก)

กรวยน้ำดื่ม4,500 ใบ (มอก)

รหัสสินค้า : 03-3216

ขนาดบรรจุ : 4,500 ใบ

สะอาด ถูกหลักอนามัย ปราศจากกลิ่น ได้รับการรับรองคุณภาพ มีมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรอง (มอก.)