กรวยน้ำดื่ม5,000 ใบ (มอก)

กรวยน้ำดื่ม5,000 ใบ (มอก)

รหัสสินค้า : 03-3215

ขนาดบรรจุ : 5,000 ใบ

สะอาด ถูกหลักอนามัย ปราศจากกลิ่น ได้รับการรับรองคุณภาพ มีมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรอง (มอก.)