พรม Welcome 3M

พรม Welcome 3M

รหัสสินค้า : -

ขนาดบรรจุ : 1ผืน

มีโครงสร้างเป็นVinyl Loop ซึ่งมีแผ่นยางรองรับจึงทำให้สิ่งสกปรกไม่ตกผ่านไปบนพื้นผิว แต่จะถูกกักเก็บไว้ภายในพรม จึงทำให้ด้านหน้าของพรมสวยงามเสมอ