เทปกันลื่น รุ่น 510 ยี่ห้อ 3M สีดำ (สำหรับใช้กับพื้นผิวไม่เรียบ)

เทปกันลื่น รุ่น 510 ยี่ห้อ 3M สีดำ (สำหรับใช้กับพื้นผิวไม่เรียบ)

รหัสสินค้า : -

ขนาดบรรจุ : ม้วน

มีเม็ดแร่ขนาดเล็ก และ หยาบมากบนแผ่นเรซิน
ด้านหลังเป็นฟิมล์อลูมิเนียม
สำหรับติดพื้นติดไม่เรียบ


เหมาะสำหรับ
บริเวณพื้นไม่เรียบ เช่น พื้นเอียง พื้นตาไก่ ข้นบันได

 

(สอบถามความยาวและหน้ากว้างได้ที่พนักงาน)