ถุงขยะสีดำ

ถุงขยะสีดำ

รหัสสินค้า : BB

ขนาดบรรจุ : 1 แพ็ค/1กิโลกรัม

ขนาด

18x20
20x20
22x30
24x28
25x30
26x30
28x36
30x40
36x45
40x45
40x60
45x55
ขนาดอื่นสามารถสอบถามได้