ถุงขยะขาวนม

ถุงขยะขาวนม

รหัสสินค้า : BW

ขนาดบรรจุ : 1 แพ็ค/1กิโลกรัม

ขนาด

22x30
24x28
30x30
30x40
30x60
36x45
ขนาดอื่นสามารถสอบถามได้