ถุงขยะสีแดง

ถุงขยะสีแดง

รหัสสินค้า : BR

ขนาดบรรจุ : 1 แพ็ค/1กิโลกรัม

ขนาด

18x20
20x20
22x30
36x45
30x40
45x45
28x36
ขนาดอื่นสามารถสอบถามได้