กล่องบรรจุกระดาษชำระแบบแผ่น รุ่นบั๊กไวท์

กล่องบรรจุกระดาษชำระแบบแผ่น รุ่นบั๊กไวท์

รหัสสินค้า : SBH019401

ขนาดบรรจุ : 1 กล่อง

BJC Hygienist IFT  Dispenser Bug Model (White)