Thanawan

แผ่นขัดล้าง 3M สีดำ (3M Black Buffer Pad 7200)

แผ่นขัดล้าง 3M สีดำ (3M Black Buffer Pad 7200)

รหัสสินค้า : —

ขนาดบรรจุ : แผ่น

ใช้กับงานขัดล้างทำความสะอาดพื้นผิว และลอกพื้นเคลือบเงาเก่าออกได้ง่าย และรวดเร็ว เพื่อเตรียมพื้นสำหรับการลงเคลือบเงาใหม่ได้ทันที

Scroll to Top
LINE LOGO SVG