Thanawan

น้ำยาดับกลิ่นฆ่าเชื้อ โมซา กลิ่นมาดาม

น้ำยาดับกลิ่นฆ่าเชื้อ โมซา กลิ่นมาดาม

รหัสสินค้า : C1205A017

ขนาดบรรจุ : 4 แกลลอน/ลัง

ขนาดบรรจุ : 3.8 ลิตร

 

 

สำหรับดับกลิ่นฆ่าเชื้อโรคในขั้นตอนเดียว ดับกลิ่นไม่พึ่งประสงค์และฆ่าเชื้อหลังการทำความสะอาดในบริเวณที่ต้องการอนามัยมากขึ้นได้ทุกพื้นผิว

Scroll to Top
LINE LOGO SVG