Thanawan

พรม Nomad 4000 3M (พรมดักฝุ่นและซับความชื้น)

พรม Nomad 4000 3M (พรมดักฝุ่นและซับความชื้น)

รหัสสินค้า : ——

ขนาดบรรจุ : 1 ผืน

มีโครงสร้างเป็นVinyl Loop ซึ่งมีแผ่นยางรองรับจึงทำให้สิ่งสกปรกไม่ตกผ่านไปบนพื้นผิว แต่จะถูกกักเก็บไว้ภายในพรม จึงทำให้ด้านหน้าของพรมสวยงามเสมอ

Scroll to Top
LINE LOGO SVG