Thanawan

สบู่เหลวล้างมือ เวียล่า สูตรไร้สี ไร้กลิ่น

สบู่เหลวล้างมือ เวียล่า สูตรไร้สี ไร้กลิ่น

รหัสสินค้า : H2205A033

ขนาดบรรจุ :  3.8 ลิตร

4 แกลลอน/ลัง

 

สำหรับล้างมือในอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท (เนื้อไส) ทำความสะอาดได้อย่างมีอนามัย ไร้สีไร้กลิ่น สะอาดหมดจด ไร้สารตกค้าง เหมาะกับทุกสภาพผิว มีใบรับรองจากกรมปศุสัตว์

Scroll to Top
LINE LOGO SVG