Thanawan

แผ่นขัด 3M สีแดง (3M Red Buffer Pad 5100)

แผ่นขัด 3M สีแดง (3M Red Buffer Pad 5100)

รหัสสินค้า : —

ขนาดบรรจุ : แผ่น

ใช้ทำความสะอาดพื้นโดยไม่ทำลายเคลือบเงา ใช้เป็นแผ่นขัดเงา และลบรอยเปื้อน หรือ ขีดข่วนเล็กๆน้อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว

Scroll to Top
LINE LOGO SVG