ล้างมือ 7 ขั้นตอน ทำความสะอาดมืออย่างถูกวิธี พร้อมฟื้นบำรุงผิว

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่เหมาะสมกับรูปแบบในการใช้งานเป็นสิ่งสาคัญ จึงเป็นและส่งผลดีที่สุดต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่ทุกคนอาจต้องหันมาให้ความสาคัญและพิถีพิถันเลือกใช้มากขึ้น คงต้องยกให้ “สบู่เหลวล้างมือ” ไม่เพียงแต่ทาความสะอาดและขจัดสิ่งสกปรกให้หมดไปจากร่างกายของเราได้เท่านั้น แต่สบู่เหลวยังสามารถบำรุงผิวพรรณให้ดูนุ่มเนียนสดใส ไปพร้อม ๆ กับการฆ่าเชื้อโรคร้ายที่เป็นอันตรายและอาจเป็นสาเหตุให้ร่างกายของเราเจ็บป่วยได้อีกด้วย

“การล้างมือ” ถือเป็นการดูแลสุขอนามัยพื้นฐานที่เราทุกคนได้รับการปลูกฝังกันมาตั้งแต่ยังเด็ก เนื่องจากในแต่ละวัน เราใช้มือหยิบจับสิ่งต่าง ๆ มากมาย หากไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร สิ่งสกปรก เชื้อโรค ไวรัส รวมไปถึงสารเคมีต่าง ๆ อาจเข้าสู่ร่างกายผ่านการหยิบจับอาหาร ยิ่งในปัจจุบันเชื้อโรคต่าง ๆ สามารถพัฒนาระดับความรุนแรงได้ ส่งผลให้ “การล้างมือ” ยิ่งได้รับการพูดถึง รณรงค์และบังคับให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ โรงเรียน รวมถึงสถานที่สาธารณะ ต้องมี “สบู่เหลวล้างมือ” เพื่อปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้น รวมทั้งป้องกันอัตราการเสียชีวิตที่นับวันจะมีสูงขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วย

การ ‘ล้างมือ’ เป็นการทำความสะอาดเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกที่ตกค้าง รวมถึงเชื้อโรคที่เราไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากการสัมผัส หยิบจับสิ่งของรอบตัว เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่การรักษาความสะอาดเป็นเรื่องที่ควรปฎิบัติอย่างเคร่งครัด เพราะในทุกวันเราใช้มือในการหยิบจับสิ่งของนับครั้งไม่ถ้วน ซึ่งอาจเป็นพาหะในการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่คนอื่นและตนเอง การหมั่นทำความสะอาดและดูแลฝ่ามือด้วยสบู่เหลวล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของต่างๆ จึงเป็นหนทางในการช่วยรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคได้

หลายคนอาจเคยชินกับการล้างมือเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ส่วนมากเป็นการล้างมือที่ผิดวิธีและเร่งรีบ ทำให้ทำความสะอาดไม่ทั่วถึง หรือละเลยจุดสำคัญซึ่งเป็นตำแหน่งสะสมเชื้อโรคไป เช่น นิ้วมือ หรือปลายนิ้ว ซึ่งการล้างมือที่ถูกต้องจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 20 วินาที ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

1.ฝ่ามือถูฝ่ามือ : บีบสบู่เหลวล้างมือลงบนฝ่ามือ ผสมกับน้ำเล็กน้อยและถูบนฝ่ามือให้เกิดฟองขึ้น จากนั้นประกบฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าหากันและถูวนให้ทั่ว

2.ฝ่ามือถูหลังมือ : ใช้ฝ่ามือข้างขวาวางลงที่หลังมือข้างซ้าย จากนั้นถูสบู่เหลวล้างมือวนไปให้ทั่วหลังมือและซอกนิ้ว ทำสลับกันทั้งสองข้าง

3.ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้ว : ประกบฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน จากนั้นสอดนิ้วประสานกันให้เป็นรูปตัว X ถูสลับวนไปมาระหว่างซอกนิ้วให้สะอาด

4.ถูหลังนิ้วมือและเล็บ : งอนิ้วมือทั้งสองข้างเกี่ยวเข้าหากันและถูวนไปมา

5.ถูนิ้วหัวแม่มือ : กางนิ้วโป้งซ้ายแยกออกมา ใช้ฝ่ามือข้างขวากำรอบนิ้ว จากนั้นถูไปมา ทำสลับกันทั้งสองข้าง

6.ถูปลายนิ้วมือบนฝ่ามือ : แบมือข้างหนึ่ง แล้วใช้ปลายนิ้วมืออีกข้างถูลงบนฝ่ามือตามแนวขวาง ทำสลับกันทั้งสองข้าง

7.ถูรอบข้อมือ : กำมือรอบบริเวณข้อมือและถูวนไปมา ทำสลับกันทั้งสองข้าง เพื่อเป็นการดูแลฝ่ามือตั้งแต่ข้อมือจนถึงปลายนิ้ว

หลังการล้างมือควรเช็ดมือให้สะอาดด้วยการใช้กระดาษเช็ดทิชชูแบบใช้แล้วทิ้ง และเลี่ยงการปิดก๊อกน้ำที่ใช้มือสัมผัสโดยตรง อาจใช้ทิชชูมารองจับก่อนปิดก็ได้

การล้างมือคือวิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องตัวเราจากเชื้อไวรัส นอกเหนือจากการหลีกเลี่ยงไม่ใช้มือในการสัมผัสหน้า ตา จมูกหรือปาก แต่ถึงแม้การล้างมือจะเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขอนามัย แต่หากล้างมือบ่อยเกินไปก็อาจส่งผลเสียกับฝ่ามือของเราได้ เพราะสารทำความสะอาดในสบู่เหลวล้างมือที่เป็นตัวขจัดเชื้อโรคและสิ่งสกปรกมีค่าความเป็นด่างค่อนข้างสูง อาจส่งผลให้เกิดปัญหามือแห้งลอกหรือผิวสูญเสียสมดุล รวมถึงการใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือบ่อยๆ ก็อาจทำให้มือแห้งได้ เพราะแอลกอฮอล์จะดูดความร้อนบริเวณผิวหนังออกไปทำให้รู้สึกเย็น

ดังนั้นเราจึงควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือสบู่เหลวล้างมือที่มีสารชำระล้างที่อ่อนโยนต่อผิวพร้อมมีประสิทธิภาพในการช่วยฟื้นบำรุงผิวที่ฝ่ามือของเราให้ชุ่มชื้นไปพร้อมกันได้อีกด้วย

การดูแลรักษาความสะอาดฝ่ามือก็เป็นสิ่งที่ควรปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ควรล้างมือทั้งก่อนและหลังทำกิจกรรม หรือหยิบจับสิ่งต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยรักษาสุขอนามัยให้แก่ตัวคุณเอง ลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโรคและแพร่กระจายสู่ผู้อื่น เสริมสร้างนิสัยการดูแลสุขภาพที่ดี

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
LINE LOGO SVG